Hotell och konferens
Dela sidanDela sidan
/media/131987/allman_kurssida.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131838079860000000

Allmän kurs

Om du inte har fullständiga grundskole- eller gymnasiebetyg och har bestämt dig för att skaffa dig en behörighet kan du söka till oss. Vår utbildning kan ge dig grundläggande högskolebehörighet, behöriget till yrkeshögskola eller kunskaper för vidare studier på gymnasienivå. Vi är ett spännande alternativ till gymnasieskolan och Komvux.

Kursstart: 2019-01-07  
 
Sista ansökningsdag: 2018-12-07  
Kursens längd: 1 - 4 år  
Antagningskrav:
Sökande måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning.  
Information:

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasial.
Hos oss kan du läsa för att få grundläggande gymnasiebehörighet.

 
 

Om kursen

Vi vet att bildning lever i alla människor. För oss är inte kunskap uppdelad i ämnen, här studerar du tematiskt. Genom att jobba ämnesövergripande sätts kunskapen i ett större sammanhang.

Under temats första veckor får du kunskapsintroduktion och inspiration.  I det fortsatta temaarbetet är du projektledare och jobbar aktivt mot dina mål. Med dina intressen och vilja att skaffa nya kunskaper styr du innehållet. I ditt arbete handleder vi dig i din lärprocess mot bildning och dina uppsatta mål.

Temat ger ämnesbehörighet i svenska, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Matematik och engelska läser du utöver temat.

Inom temastudierna får du också filosofi 1 och 2, dessutom erbjuder vi högre kurser i samhällskunskap, historia och matematik.

Behörighet i ämnena och omfattningskravet leder till ett studieomdöme. Läs mer om omfattningskrav och studieomdöme på www.folkhögskola.nu

Här studerar du på heltid och studierna varar mellan 1-4 år, dock minst 1 år då temastudierna sträcker sig över ett helt läsår.

Studieresor

Vi gör studieresor kontinuerligt för att möta omvärlden och varandra. Under våren gör vi en studieresa utomlands.

Ansökan

Vi antar sökande till kursen efter följande kriterier:

  • sökande måste ha fyllt 18 år och inte ha en färdig gymnasieutbildning,
  • den som har störst behov prioriteras
  • den som vi tror klarar den pedagogik och arbetssätt som vi har på kursen
  • sökande måste vara motiverad att studera

För att vi ska kunna göra ett bra antagningsarbete är det viktigt att du som sökande bifogar alla efterfrågade handlingar: betyg/intyg från tidigare studier, personligt brev, referenser, intyg från arbetslivserfarenhet och personbevis.

Förtur ges till de som gått känn dig för-kurs och de som tidigare har gått på skolan.

Sista ansökningsdag är 15 maj och 31 maj lämnar vi första antagningsbeskeden. Efter 31 maj antar vi sökande om det finns lediga platser på kursen.

Länk till information om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – gäller för Allmän kurs och Teori och Praktik.

Länk till information om deltagare beviljas aktivitetsersättning kan de också söka bostadstillägg.

Länk till Skatteverket där man kan skaffa personbevisFör mer information