Dela sidanDela sidan
/media/131675/fritidsledare.jpg?center=0.34259259259259262,0.52542372881355937&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131280047620000000

Fritidsledare

Yrkesutbildningen Fritidsledare vid Ädelfors folkhögskola skall vara med och forma fritidsledarnas framtida roll och funktion i samhället.

Kursstart: 2017-08-21  
 
Sista ansökningsdag: 2017-05-15  
Kursens längd: 2 år  
Antagningskrav:
Lägst 20 år. Allmän eller grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande. Lämplighet för utbildningen och yrket. Relevant erfarenhet för yrkesrollen och yrkesområdet.  
Information:

OBS: Vi har platser kvar, ansök nu!


Vår inriktning

Mångfaldens möjligheter och utmaningar.

 
 

Fritidsledarutbildningen leder till jobb.

Fritidsledare

Yrkesutbildningen är en tvåårig kurs för dig som vill arbeta med människor. Den syftar till yrkesarbete inom kommunal fritidsverksamhet, skolor, institutioner, organisationer och föreningar.

Möjligheterna till arbete är goda

Utbildningen finns bara på folkhögskola, vars frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och i framtiden.

Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkbildningspedagogiken är en bra grund för fritidsledaryrket.

Ädelfors folkhögskolas mål är att utbilda fritidsledare som är väl rustade inom områden som bekämpar okunskap, främlingsfientlighet, rasism, utanförskap, arbete för integration och inkludering i samhället. Vår inriktning ger stor möjlighet att både ta tillvara de studerandes kunskaper och erfarenheter som att utveckla nya intressen.

Det här förväntas du kunna efter avslutad utbildning

Social kompetens, som framförallt utvecklas och uttrycks i samspelet med andra människor; att vara ledare, lagmedlem, samtalspartner, konflikthanterare och kontaktskapare är några viktiga uppgifter, Fritidsledarens förmåga att ta ansvar, lyssna, värdera, uppmuntra, vägleda, samarbeta och skapa goda relationer är därvid viktiga kvaliteter.

Funktionskompetens, som framförallt visar sig i viljan och förmågan att ta ansvar, lösa uppgifter och driva verksamheter. Fritidsledarens förmåga att planera, organisera, genomföra, dokumentera och utvärdera verksamheter, insatser och processer är därvid viktiga kvaliteter.

Kreativ kompetens, som framförallt uttrycks i nyskapande tänkesätt och handlingsmönster. Fritidsledarens förmåga att ta initiativ, föra fram idéer, stödja och stimulera till "möjlighetstänkande" är därvid viktiga kvaliteter.

Strategisk kompetens, som framförallt uttrycks i målinriktad och metodisk strävan att utveckla både människor och verksamheter. Fritidsledarens förmåga att inspirera, motivera, vara pådrivande, skapa uthållighet och styra mot resultat är därvid viktiga kvaliteter.

Vi är medlemmar i Fritidsledarskolorna folkhögskolor i samverkan.

FLS-LOGO_Std.jpg

Undervisningen är kostnadsfri. För övrigt gäller följande kostnader.

Tillgänglighet

SparaFör mer information

  • /media/3218/monica.png?anchor=center&mode=crop&width=150&height=150&rnd=131217906140000000

    Monica Sjöblom

    Föreståndare Friskvårdspedagog, Assistent och Fritidsledareutbildning


    0383-571 93
    070-642 04 43 monica.sjoblom@adelfors.nu