SÖK

Vårt arbetssätt

För att underlätta för deltagarna har vi skapat en pedagogik som tagit hänsyn till Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM´s, kriterier för vad som kan skapa en bra studiesituation enligt följande:

Tydliga rutiner - Varje vecka startas med ett forum då arbetslaget (kursföreståndare, lärare och elevassistenter/stödpersoner) informerar både muntligt och skriftligt om veckans aktiviteter, och särskilt det som avviker från det vanliga veckoschemat.

Konkret information - Veckoscheman är tydliga och delas alltid ut på fredagar (om inte lovdagar infaller) veckan innan. Foto på vilka som arbetar under veckan presenteras på kursens anslagstavla. Där finns också scheman, buss- och tågtider, viktiga telefonnummer, mm.

Förberedelser om hur, när och varför en uppgift ska göras - Inför varje ny uppgift, projekt eller tema ges både muntlig och skriftlig information.

Individuella samtal - då den individuella studieplanen följs upp och vi går igenom hur boende, fritid och måltider fungerar.

Utifrån behov av stöd ger vi individuellt boendestöd under schemalagd tid och även särskilda stödscheman med instruktioner om när, hur och varför man ska utföra en viss sak. Sådana scheman kan vara viktiga för att organisera och strukturera städning, tvättning och att sköta hygien. Det finns ingen universalmetod som passar alla. En plan och individuellt stöd utformas i samråd med kursdeltagaren.

Avgränsade uppgifter med markerad början och markerat slut - Det ges tydliga instruktioner muntligt och skriftligt inför varje nytt tema eller projekt.

Så få byten som möjligt av lokaler, ämnen och lärare under dagen - Kursdeltagarna har ett klassrum/kurs och där bedrivs all undervisning.

Lugn miljö - Små grupper och avskilda arbetsplatser. Platserna avskiljs med en skärm. Kursdeltagarna har samma arbetsplats under hela läsåret. Det finns dator och hörlurar vid varje plats. Arbetsplatsen ska vara lugn och fri från störande inslag.

Vi rekommenderar att du deltar i en känn dig för kurs, mer information om det finner du på sidan Känn dig för kurs.För mer information

 

 

Länkar för kursdeltagare

Länkar för anställda

Följ oss

facebook03.gif

instagram03.gif

twitter03.gif

youtube03.gif

Spara

Spara

Spara

Spara

Ädelfors folkhögskola

Kunskapens väg 3
570 15 Holsbybrunn     

Telefon
0383 - 57100

Plusgiro: 11 60 82-9
Bankgiro: 644-4574  

Kontakta oss
Om webbplatsen

Kontakta webbansvarig
E-post: rikard.gass@adelfors.nu   

Visa klassisk sida