Lärarassistent distanskurs

Lärarassistent distanskurs

Lärarassistent är en yrkesutbildning där du får möjlighet att vara med och forma framtidens skola. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och främja lärprocessen, både genom att avlasta läraren och stödja eleverna. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget såväl i som utanför klassrummet. Här får du läsa ämnen som pedagogik, etik, utvecklingspsykologi, ledarskap, kommunikation, IKT mm.

Information

Kursstart: 2024-08-19
Digital antagningsdag: 2024-05-16
Sista ansökningsdag: 2024-06-09
Kursens längd: 2 terminer
Antagningskrav: Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 3 och Svenska som andraspråk. Intervju samt läs- och skrivuppgift ligger till grund för antagning. Lägsta ålder är 20 år.

Löpande ansökan. 
Fyra obligatoriska närträffar
Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial.
Kostnader: Kursen är kostnadsfri, övriga kostnader läs på sidan Kostnader.

Ansökan är stängd.

 

Möt deltagarna Petra och Esraa

Se video: Petra lockades av lärarassistentyrket efter att ha jobbat inom media i 30 år.


Läs artikel: Esraa nådde sitt stora mål att bli lärarassistent. Publicerad i Smålandsposten den 9 juni 2022.


Lärarassistent distanskurs

Utbildningen

Utbildningen är ettårig och går som distanskurs med fyra obligatoriska närträffar. Mellan de obligatoriska träffarna bedriver du självstudier, individuellt och i grupp via lärplattformen Google workspace.

Målet med utbildningen

 • att utveckla deltagarens förmåga att reflektera över sig själv i relation till sin yrkesroll och  skolans uppdrag.
 • att tillgodogöra sig kunskaper i elevernas pedagogiska och sociala utveckling.
 • att ge den studerande kunskaper för att på bästa sätt möta skolans och elevens behov.

Utbildningens innehåll

 • yrkesområdet
 • beteendevetenskap och kommunikation
 • bemötande och förhållningssätt
 • etik och värdegrund
 • pedagogik och ledarskap
 • fördjupningsarbete
 • praktik (sex veckor).

Antagningskrav

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Svenska 3. Meriterande är arbetslivserfarenhet (minst 1 år sammanhängande). Lägsta ålder är 20 år. OBS! Är du osäker på din behörighet, kontakta oss först via telefon eller mail innan du ansöker: Maria Karlström, 073-825 71 90, maria.karlstrom@adelfors.nu

Ansökan (Stängd)

Klicka på den röda knappen i den grå rutan överst på sidan. Fyll i ansökan och bifoga följande:

 • Kopior på betyg.
 • CV och personligt brev där du berättar vem du är, om dina intressen och vilket mål du har med studierna.

  I din ansökan kan du se om du behöver komplettera något, saknar behörighet eller är behörig. Kompletteringar ska vara inlagda före sista ansökningsdag.

Kursdeltagares kommentarer om lärarassistent på distans

Läs artikel om Esraa Astily som nådde sitt stora mål – den 10 juni tog hon examen som lärarassistent efter ett års studier på Ädelfors folkhögskola.

“Lärorik och givande utbildning”

“Skönt med distans och lärare som är lätta att nå. Bra studieplattform”

“Praktiken gav mycket kunskap”

“Bra att få möjlighet att reflektera över sitt eget bemötande gentemot eleverna"


Miljö

Ädelfors folkhögskola strävar efter att nå våra hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och deltagarna ingår i denna process.Filer för nedladdning
För mer information

 • Maria Karlström

  Kurs- och utbildningsledare, Elev- och personlig assistent på distans och lärarassistent på distans.


  0383-571 90
  073-825 71 90 maria.karlstrom@adelfors.nu