Dela sidanDela sidan
/media/131806/lektion.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=320&rnd=131637684530000000

Miljöarbete

Ladda ned texten som PDF (nytt fönster)

Miljöpolicy för Ädelfors folkhögskola
Alla behövs för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget. Ädelfors folkhögskola ska, inom ramen för vår verksamhet, bidra till en hållbar utveckling i överensstämmelse med Agenda 21-dokumentet. Den dagliga verksamheten ska genomsyras av kretsloppstänkande och en effektiv resursanvändning och miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i hela skolans verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

För att bidra till en hållbar utveckling bör vi tänka på:

 • att vi minskar vår förbrukning av inte förnybara resurser
 • att vi använder de resurser vi har mer effektivt
 • att vi skyddar och bevarar den biologiska mångfalden
 • att vi fördelar de globala resurserna rättvist

Restaurangens miljöpolicy
Vi använder nästan bara svenskt kött samt svensk- och närodlade grönsaker och frukter enligt säsong. Vi använder inte livsmedel framställda med GMO och undviker palmolja då det går. Bananerna är miljömärkta, fisken är certifierad och vi planerar att successivt utöka livsmedlen med KRAV-märkning. Vi vill dra vårt strå till stacken för en bättre miljö.

Miljödiplomeringen
Ädelfors Folkhögskola blev 2016-10-14 miljödiplomerad av Miljöstrategen i Jönköping AB. Det innebär att organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas, d.v.s. organisationen har:

 • En miljöpolicy, mål och handledningsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar
 • Utbildat medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiska miljöarbete.

Länk till Miljöstrategen

 

Mål för läsåret 2016-17

 • Att upprätta kemlistor, ta fram säkerhetsdatablad och hålla dessa aktiva.
 • Att minska vår konsumtion av papper: Främst kopieringspapper, pappersmuggar.
 • Att undersöka hur stor del av vår mat som är svenskproducerad och närproducerad.
 • Att inhandla och informera deltagarna om nya sopkärl för sopsortering av papper, glas & metall som kommer finnas i boendehusens tvättstugor.

Miljövärnet
Miljövärnet är en grupp miljöintresserade representanter från alla yrkeskategorier och deltagarna som träffas och driver miljöfrågor på skolan. Vi startade i början av 2016 och träffas några gånger per termin.

• Nina Ellefsen, miljösamordnare och sammankallande
• Carina (Cina) Lindén-Rydén, ledningsgruppen o pedagogisk ledare
• Gunnel Johansson, huvudskyddsombud
• Ingela Preducic, städ
• Jennie Johansson, assistenterna
• Linette Ahlstrand, restaurangen
• Maria Bengtsson, ledningsgruppen
• Patrik Elgstrand, deltagarna
• Peter Söderholm, kurs o konferens
• Stefan Mårdahl, vaktmästeriet
• Åsa Svensson, lärarna

Miljöveckan 2016
Vår miljövecka under höstterminen 2016 var mycket lyckad. Det började med information och en mycket inspirerade föreläsning av Klimatbantaren Staffan Lindberg. Alla deltagare och många av de olika personalgrupperna var engagerade i olika grupper: Emån som ekosystem, Inläggningar av närodlat, Framtidens boende, Klimatflyktingar, Recykla möbler, Påverka politiker via mail och brev, Installation av vad man kan göra för miljön, Hållbara energikällor, etc. Mitt i veckan visades filmen Home som vi visade även på arabiska, franska och persiska eftersom vår Etableringskurs också var inkluderade i miljöarbetet. Veckan avslutades med trevliga och engagerande redovisningar i Anna Lindh-salen samt att vi uppmärksammade att vi blivit miljödiplomerade.Kom gärna hit miljövänligt
Med tanke på klimatet och miljön ser vi positivt på om ni kan ta er hit med andra medel än fossilbränslebilar. Från sommaren 2017 kan du boka vår nyinstallerade elbilsladdare i receptionen 0383-571 70. Här kan du hitta hur du tar dig hit (Holsbybrunn C) med buss och tåg inom Jönköpings Länstrafik. Här har du en länk till SJHar du spillt ut kemikalier?
Om du har spillt ut kemikalier kan du hitta vad du ska tänka på, hur farlig den är och hur du ska skydda dig och miljön i en pärm med datasäkerhetsblad. Den ska finnas i samma rum som kemkalien finns. Om det är kemikalier som vaktmästeriet ansvarar för finns datasäkerhetsbladen också i vårt interna datanät under: G:\MILJÖVÄRN\Kemikaliers säkerhetsdatablad


Våra toaletter är städade enbart med miljövänliga medel.

För mer information om skolans miljöarbete:

Nina Ellefsen
nina.ellefsen@adelfors.nuFiler för nedladdning